Tag: giấy in

Giấy in khổ 58mm cảm nhiệt

Giấy cảm nhiệt sử dụng cho các thiết bị như: – Máy tính tiền điện tử, – Cân điện tử, – Máy báo tiền điện lực, – Máy in chuyên dụng khác

Thông tin chi tiết về một số loại giấy in mực phun

Có một mặt rất lán bóng gần như có phủ lớp keo bóng, mặt kia nhám, thường xài trung gian giữa giấy Bristol và giấy Couche tùy theo mục đích yêu cầu sản phẩm… Trước tiên nói về định lượng